Grote projecten met Scrum? SoS!

Steeds meer bedrijven interesseren zich voor het agile organiseren van projecten middels Scrum. Tijdens de oriënterende fase krijg ik regelmatig de vraag wat de maximale grootte van een Scrum team is en of de grootte de maximale capaciteit van projecten bepaalt.

Het korte antwoord daarop is tweeledig: ja, er is een maximale grootte van een efficiënt zelfsturend Scrum team maar doordat een Scrum organisatie schaalbaar is heeft dit geen invloed op de maximale project capaciteit: ook omvangrijke projecten kunnen worden georganiseerd met Scrum.

Een efficiënt en zelfsturend Scrum team bestaat idealiter uit 5 tot 10 teamleden. Niet meer en niet minder en de teamleden zijn vaak generalistische specialisten die naast hun eigen expertise in staat zijn over de grenzen van hun eigen specialisme heen te kijken én over de soft skills beschikken om zelfsturend samen te werken. Hadden de Magnificent Seven ooit als Scrum team kunnen fungeren?

Uiteraard heeft een Scrum team van maximaal 10 teamleden een begrensde capaciteit maar het agile werken volgens scrum is schaalbaar door gebruik te maken van SoS dat in dit geval niet betekent help! maar: Scrum of Scrums: een project organisatie waarbij meerdere Scrum teams parallel samenwerken aan een project. Elk van deze teams heeft een eigen Scrum Master en een Product Owner. Voor de afstemming van activiteiten is de communicatie tussen de teams een belangrijke verantwoordelijkheid en taak van de Chief Scrum Master die hiervoor dan ook op frequente basis de Scrum of Scrums meeting organiseert.

Afhankelijk van de status en de behoefte van een project is de frequentie meerdere keren per week of wekelijks en is het de Product Owner, Scrum Master of een van de teamleden die hun team in de meeting vertegenwoordigen.

Analoog aan de opzet van de Daily Standup meeting worden tijdens het begin van de Scrum of Scrums meeting door de vertegenwoordiger van elk team de volgende vragen beantwoord:

  1. waar heeft je team aan gewerkt sinds de laatste Scrum of Scrum meeting?
  2. wat zal je team afmaken tot de volgende Scrum of Scrum meeting?
  3. welke eventuele obstakels zijn er waar de andere teams bij kunnen helpen?
  4. welke besluiten zijn er in je team genomen die eventueel van invloed zijn op andere teams?

Waarna er, in tegenstelling tot de Daily standup meeting, al tijdens de Scrum of Scrums niet alleen afstemming is maar vaak ook al naar oplossingen wordt gezocht.

Analoog aan het maximaal aantal scrum team leden is ook het aantal scrum teams in een Scrum of Scrums beperkt. Zodra er meer dan 9 teams binnen een Scrum of Scrums werken worden deze opgesplitst in scrum-of -scrum-of-scrums voor coördinatie tussen de Scrum of Scrums: er zijn dan dus parallelle Scrum of Scrums . Doordat de coördinatie van een scrum-of-scrum-of-scrums zijn eigen uitdaging met zich meebrengt en de Scrum of Scrum hier als tool in de basis (te) weinig houvast biedt zijn mede op basis hiervan in de loop van de tijd voor de implementatie van heel grote projecten diverse aangepaste raamwerken en methoden ontwikkeld waaronder SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale Scrum) en het Spotify-model.

Sommige van deze methoden zijn geschikt voor grote(re) organisaties terwijl andere juist beter zijn voor de implementatie in kleinere ondernemingen. Daarnaast is een model als LeSS bijvoorbeeld meer een raamwerk van principes terwijl bijvoorbeeld SAFe bijna een volledige blueprint beschrijft inclusief de beschrijving van de werkwijze tot in detail. Wat ze echter allemaal in de kern gemeen hebben is dat ze (scrum) teams gecoördineerd parallel laten samenwerken: Scrum of Scrums.

Analoog aan het schalen van projecten zijn ook programma’s, verzamelingen van gelijksoortige projecten, en portfolio’s, verzamelingen van programma’s goed te organiseren op de Scrum manier, meer daarover in een latere blog.

Scrum teams zijn dus begrensd tot maximaal 10 leden per team maar Scrum projecten zijn te schalen door deze in te richten als pure Scrum of Scrums, SoS, of afhankelijk van de organisatie een van de varianten zoals hierboven aangestipt.

 

 

Door: Merijn Visman

Delen: