Agile Scrum Trends in 2024

Leestijd: 6 min.

Ook in 2024 blijven het Agile gedachtegoed en het daarop gebaseerde Scrum framework zich ontwikkelen. Ze passen zich aan technologische vooruitgang en de veranderende behoeften van verschillende sectoren aan. Hier zijn de belangrijkste trends die Agile Scrum-trainingen vormgeven vanuit onze ervaring en observaties.

1. Integratie van AI en Automatisering

We zien dat Kunstmatige Intelligentie (AI) steeds meer wordt geïntegreerd in Agile organisaties. Doordat deze technologieën helpen bij het automatiseren van routinetaken kunnen teamleden zich concentreren op complexere activiteiten. Dit verhoogt -uiteraard met de nodige leercurve en horten en stoten- de efficiëntie en productiviteit in Agile-projecten.  Meer over de praktische toepassingen van AI binnen het Agile werken volgens Scrum in een volgend blog.

2. Schaalvergroting van Agile werken volgens Scrum

Daarnaast is het Agile denken al lang niet meer beperkt tot IT.  Sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs, productie maar ook de overheid adopteren Agile werken op almaar grotere schaal. Afgezien van het ‘relevant willen én kunnen blijven’ als primaire driver om meer Agile te worden zijn inmiddels ook als secundaire driver de knellende arbeidsmarkt – jong afgestudeerden werken liever in egalitaire teams met hoge eigen verantwoordelijkheid- en als derde driver het aansluiting behouden van de overheid bij hun Agile leveranciers belangrijke redenen.

3. Convergentie van DevOps en Agile

Ook de integratie van DevOps-principes (lees: Ontwikkeling & Operaties) binnen Agile-praktijken wordt steeds gebruikelijker. Deze convergentie verbetert de samenwerking tussen ontwikkelings- en operationele teams, wat leidt tot hogere kwaliteit van producten en diensten die sneller worden geleverd. Interessante ontwikkeling die nauw aansluit bij klantervaringen en de terugkoppeling daarvan aan ontwikkelteams.

4. Data-Gedreven Besluitvorming

Agile-teams maken steeds meer gebruik van metrics en analytische tools om het succes van projecten te meten en weloverwogen beslissingen te nemen. Metrics zoals velocity, burn-down en burn-up charts en cumulatieve stroomdiagrammen helpen bij het volgen van de voortgang en het identificeren van verbeterpunten. Deze data-gedreven benadering leidt -na juiste implementatie uiteraard- tot nauwkeuriger stuurbare projectresultaten en efficiëntere workflows.

5. Klantgerichtheid

Een klantgerichte aanpak blijft een kernprincipe van Agile. Doorlopend feedback van klanten is cruciaal voor het verfijnen van producten en diensten om beter aan hun behoeften te voldoen. Deze trend is bijzonder belangrijk in sectoren zoals detailhandel en gezondheidszorg, waar klantfeedback de ontwikkeling van gepersonaliseerde ervaringen en verbeterde patiënt resultaten stuurt maar wordt ook steeds belangrijker voor bijvoorbeeld de Overheid om ervoor te zorgen dat inwoners een persoonlijker benadering ervaren van hun overheid .

6. Remote Agile Teams

De sterke opkomst van hybride en remote werken heeft geleid tot de aanpassing van Agile-praktijken voor gedistribueerde Scrum teams. Effectieve communicatie- en samenwerkingstools zijn essentieel voor het handhaven van agile-principes in een remote setting. Deze trend benadrukt het belang van tools zoals o.a. Jira en Vabro voor het beheren van projecten en het volgen van de voortgang in verspreide teams. Meer over deze tools in een later blog.

7. Agile Training en Certificering

De vraag naar Agile-training en certificering blijft groeien. Certificeringen zoals Scrum Master Certified en Product Owner Certified zijn niet alleen belangrijk voor een goede implementatie van het Agile werken volgens Scrum maar ook waardevol voor professionals die hun carrière in projectmanagement willen bevorderen. Deze certificeringen tonen expertise in Agile-praktijken en worden steeds meer erkend op de arbeidsmarkt .

Conclusie

De Agile en Scrum methodologieën blijven zich ontwikkelen in 2024, met belangrijke trends zoals AI-integratie, Agile schalen, en een data-gedreven benadering. Deze trends versterken de efficiëntie, flexibiliteit, en klantgerichtheid binnen verschillende sectoren. Door op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen kunnen bedrijven hun projectmanagement praktijken optimaliseren en succesvoller worden in een steeds veranderende markt.

 

Door: Merijn Visman

Delen: