Agile Scrum: wat houdt dat in?

In een vorig blog schreven we over de betekenis van het Agile werken. Maar wat houdt Agile Scrum eigenlijk in?

Definitie Scrum

In rugby betekent een scrum of scrummage een spelhervatting nadat er een overtreding is begaan. Het spel wordt dan tijdelijk stilgelegd en de spelers komen in een scrummage samen: een cirkel waarin ze schouder aan schouder staan. Het spel wordt hervat doordat de rugbybal in de scrummage cirkel wordt gegooid.

Tegenwoordig wordt de term Scrum veel gebruikt als naam van een van de agile methoden voor het organiseren van projecten. Om duidelijk te maken dat het dan gaat om een scrum methode voor agile werken in plaats van rugby, wordt daarom vaak de term agile toegevoegd: agile scrum.

Adaptief Projectmanagement

Al sinds halverwege vorige eeuw is de mens op zoek naar methoden en technieken om sneller en efficiënter diensten en producten te leveren dan zijn concurrenten dat doen. Immers als jij dat sneller en efficiënter doet dan je concurrent heb je voordeel: Darwin ten voeten uit!

Zo zijn er in de loop van de tijd heel veel verschillende methoden bedacht van zogenaamd adaptief projectmanagement: project management op basis waarvan je tijdens het project makkelijker, sneller kunt bijsturen zodat het (eind)resultaat nog relevanter wordt voor je klant.

Een van die methoden voor adaptief projectmanagement is Scrum. Doordat Scrum een relatief generieke methode is is het toepasbaar voor vele soorten projecten. Hierdoor is het populairder geworden dan andere, meer specifieke, methoden. 

Ontstaan van Scrum

In de context van Scrum als manier om werk te organiseren, werd de term het eerst geïntroduceerd in een artikel van de bedrijfskundigen Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka genaamd ‘The New New Product Development Game’ in de Harvard Business Review van 1986[1].

Ja 1986, inmiddels meer dan dertig jaar geleden.

Takeuchi en Ikujiro beschreven op grond van vergelijkend onderzoek dat ze wereldwijd bij verschillende internationale bedrijven deden het voordeel van kleine zelforganiserende teams die in nauw contact met de klant en in korte cycli tot snellere en efficiëntere resultaten kwamen.

Het concept van Agile Scrum werd jaren later opgepikt door Jeff Sutherland en Ken Schwaber, zij brachten ‘Scrum’ in de praktijk en vertelden over hun ervaringen hiermee op een developers conferentie in 1991 in Texas. Mede hierdoor ontstond het gebruik van Scrum als adaptieve projectmanagement methode.

Eerst in de IT, maar later ook binnen veel andere disciplines.

Wat maakt Scrum Agile?

Wat is het verschil tussen agile en scrum? Een veelgehoorde vraag in de praktijk. Agile vs scrum is niet direct een juiste vergelijking om te maken.

Agile betekent letterlijk behendig, wendbaar. Agile is geen methode, maar een gedachtegoed, een visie.

Je kunt er alles over lezen hier.

Om Agile werken daadwerkelijk in de praktijk te brengen zijn er tal van methoden. Scrum is een daar van en onderschrijft dus ook de vier basiswaarden van Agile.

Pitch en principes van Scrum

De ‘elevator pitch’ van Scrum is: ’het bereiken van de hoogste waarde in de kortst mogelijke tijd’. Scrum doet dit door te focussen op zes principes:

  1. Empirische proces controle: in plaats van gedetailleerde planning aan de voorkant van het project wordt de planning van Scrum tijdens het project gedaan en op basis van de empirie: de tussentijdse resultaten.
  2. Zelforganisatie: in een Agile Scrum project organiseren de Scrum team leden zichzelf en worden hierbij ondersteund door de Scrum Master. Bye bye command-en-control type leiderschap.
  3. Samenwerking: in Scrum wordt stevige focus gelegd op samenwerking met de alle ‘stakeholders’: samen maak je het eindresultaat. Er worden niet slechts wensen over de muur gegooid in afwachting waarmee het projectteam komt.
  4. Prioritering op waarde: om de hoogste waarde in de kortst mogelijke tijd te kunnen leveren wordt er in een Scrum project sterk geprioriteerd op waarde. Hoe hoger de verwachte te leveren toegevoegde waarde is hoe hoger een deel resultaat van het project wordt geprioriteerd.
  5. Tijd-box: binnen Scrum worden veel meetings ge-time-boxed wat wil zeggen dat er van te voren bekend is hoelang een bepaalde meeting maximaal mag duren. Dit zorgt voor structuur, overzicht en bevorderd dat meetings niet langer duren dan absoluut noodzakelijk.
  6. Iteratieve ontwikkeling: binnen een Scrum projecten worden producten en diensten iteratief, dat wil zeggen: stap voor stap opgeleverd. Hierdoor is het mogelijk om een product of dienst al tijdens het project te beoordelen en ook bij te sturen. 

Scrum Rollen

Er zijn drie rollen in Scrum. Deze rollen kennen onderling geen hiërarchie.

Wel is er een heldere scheiding tussen wie er wat doet.

Zo heeft de Scrum Product Owner het contact met de klant en bepaalt in nauw overleg met de klant/opdrachtgever Wat er gemaakt moet worden en met Welke prioriteit. Het Scrum team bepaalt Hoe iets gemaakt gaat worden en Planned zijn eigen werk. De Scrum Master Begeleidt het Scrum proces en Coacht en Faciliteert het Scrum team.

5 Fasen waarvan vier recursief.

Er zijn vijf verschillende fasen in Scrum. En ogenschijnlijk lijken deze fasen heel erg op die van een klassiek watervalproject:

Het project wordt geïnitieerd tijdens de Initiatieffase. Het werk wordt gepland tijdens de Plan- en Inschattingsfase. De projectresultaten worden gerealiseerd tijdens de Implementatiefase, de product resultaten worden beoordeeld tijdens de Review & Retrospectfase en tenslotte worden de producten vrijgegeven voor de markt tijdens de Releasefase.

Tot nu toe geen bijzonderheden. Schijn bedriegt echter.

Na de eenmalige afronding van de Initiatieffase worden de opvolgende fasen achtereenvolgens in herhaling doorlopen. Dit gebeurt net zolang tot het eindproduct, of dat nou een dienst of een tastbaar product is, klaar is.

Elk van deze cycli wordt binnen Scrum een ‘sprint’ genoemd. Deze sprint draagt bij aan het feit dat scrum agile is.

Scrum levert sneller waarde op 

Binnen Scrum wordt alles dat wordt gerealiseerd vooraf geprioriteerd op waarde. Een product- of dienstonderdeel dat meer waarde toevoegt krijgt een hogere prioriteit en zal daardoor eerder worden gerealiseerd.

Vervolgens is de kracht van Agile Scrum het herhalende patroon van de sprints.

Hierdoor worden al tijdens het project (deel)producten opgeleverd. Door al tijdens het project (deel)producten op te leveren kan er al sneller waarde worden geleverd. De ervaringen die met de tussentijds opgeleverd deelproducten worden opgedaan kunnen daarnaast gebruikt worden om in opeenvolgende fasen het product nog beter te maken en daardoor nog beter aan te sluiten op klantwensen.

In het begin bijvoorbeeld van de bank-app van de ING en de ABN-AMRO jaren geleden konden klanten alleen het banksaldo via hun app bekijken. Tegenwoordig kunnen de apps veel meer en heb je als consument je hele bank online bij je. Alle extra functionaliteit is in de loop van de tijd toegevoegd.

Doordat dit in de loop van de tijd werd toegevoegd was je als consument in staat om jaren geleden al gebruik te maken van de app. In die tijd was alleen het online inzien van je banksaldo al van veel waarde. Door in de loop van de tijd de gebruikerservaringen goed te monitoren en op nieuwe behoeften in te springen zijn ze in de loop van de tijd makkelijker in staat geweest om met veranderende gebruikerswensen om te gaan.

De bank apps zijn tegenwoordig veel uitgebreider en sluiten goed bij het overgrote gedeelte van de gebruikers aan: ze leveren waarde.

Is Agile Scrum een methode of een raamwerk?

Scrum is zeker niet zo methodisch als bijvoorbeeld PRINCE II (PRojects IN Controlled Environments) en voelt daardoor veel meer aan als een raamwerk waar je als organisatie al naar behoefte uit kunt putten.

Uiteindelijk gaat het immers niet over Hoe je de hoogste waarde bereikt in de kortste tijd maar Dat je de hoogste waarde in de kortst mogelijke tijd bereikt. In ieder geval voordat je concurrent dat doet. Doordat het meer het karakter heeft van een raamwerk is het op veel verschillende manieren te gebruiken. 

Is Agile Scrum in alle gevallen de meest handige organisatie methode?

Nee, niet in alle gevallen. Scrum is een belangrijke overweging voor bedrijven en organisaties die producten en of diensten leveren in competitieve markten en die willen overleven of groeien in hun markt door de hoogste waarde in de kortst mogelijke tijd te leveren.

Als het bijvoorbeeld gaat over het produceren van producten/diensten met een lange levenscyclus tegen de laagst mogelijke prijs dan is procesoptimalisatie, zoals bijvoorbeeld voortkomend uit Lean, een belangrijkere overweging. 

Scrum kan in termen van markt behoud en marktaandeel het verschil maken. De theorie van het werken volgens Agile Scrum is makkelijk. Een succesvolle praktische invoering, zeker in al langer bestaande organisaties, is echter weerbarstiger.

Daarover in een later blog meer.

De toekomst van Agile Scrum

Net zoals het Agile gedachtegoed is het Agile werken volgens Scrum niet meer weg te denken en steeds meer organisaties stappen dan ook over. Het begon met de bedrijven die omwille van de stevige concurrentie in hun markten zich Scrum gingen organiseren.

Tegenwoordig wordt Scrum inmiddels zoveel gebruikt dat ook afnemers en toeleveranciers op enig moment besluiten om zich te bekwamen in het organiseren van hun werk volgens Scrum zoals bijvoorbeeld zelfs de Rijksoverheid op allerlei niveau’s.

Het Scrum framework ontwikkelt zich ook. Door bijvoorbeeld de behoefte van grote organisaties die zich steeds vaker graag volgens Scrum willen organiseren. Zo zijn er inmiddels al verschillende afgeleiden van Scrum zoals o.a. SaFE, Less, Spotify-model enzovoort ontwikkeld en in gebruik en worden er nog dagelijks nieuwe aanpassingen gedaan.

Bottom line is immers: de hoogste waarde in de kortst mogelijke tijd!  

Agile Scrum: samenvattend

Agile is een gedachtengoed. Om daadwerkelijk Agile te werken zijn er veel diverse methoden en raamwerken.

Een van die methoden is Scrum. Scrum is populair geworden doordat het voor veel verschillende disciplines kan worden gebruikt.

De pitch van Scrum is: het leveren van de hoogste waarde in de kortste tijd.

Scrum doet dit door: te prioriteren op de waarde die een (deel)product levert en door al tijdens het project (deel)producten aan de klant te leveren.

Scrum is de methode voor bedrijven en organisaties die willen overleven of groeien in een hoog-dynamische markt.

 

Bronnen en referenties:

  1. Harvard Business Review, the new new product development game: https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
  2. Agile Manifesto: https://agilemanifesto.org/
Door: Merijn Visman

Delen: