De maatschappij en de techniek veranderen snel. Markten, klanten en eindgebruikers willen steeds sneller tastbare resultaten zien. Met Agile werken volgens de Scrum-methode behaal ook jij de hoogste waarde in de kortst mogelijke tijd. Agile is de visie, Scrum een manier om die visie toe te passen in projecten en organisaties.

MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

In een organisatie die werkt met Scrum zijn projectteams multidisciplinair. De leden van die teams hebben verschillende, deels overlappende expertises, kunnen snel en zelfstandig handelen en willen steeds beter worden. In elk team zijn er drie rollen:

Product Owner

 • definieert en bewaakt vanuit het klantperspectief de projectvisie
 • stelt prioriteiten en voorwaarden vast
 • bepaalt wat het Scrumteam moet opleveren
 • mag besluiten nemen namens de opdachtgever

Scrumteam

 • zelforganiserend
 • multidisciplinair
 • voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat
 • bepalen hoe ze de producten & diensten realiseren.

Scrum Master

 • zorgt ervoor dat het hele team zo goed mogelijk werkt om het project tot een optimaal resultaat te brengen
 • probleemoplosser
 • leidt de bijeenkomsten (‘ceremonies’, zie hieronder)
 • docent en bewaker van het Agile werken volgens Scrum

DE HOOGSTE WAARDE EERST

Voordat het Scrumteam aan de slag gaat, bepaalt de Product Owner met zijn opdrachtgever welke (deel)producten het team gaat ontwikkelen, en in welke volgorde. Daarbij zet hij of zij bovenaan het (deel)product dat de meeste waarde toevoegt, vervolgens datgene wat daarna de meeste waarde toevoegt, en zo verder. Wanneer er een wijziging in de strategie komt, een nieuw inzicht of een nieuwe technologie die de prioritering verandert, dan past de Product Owner deze volgorde aan, of voegt een nieuw aspect toe.

KORTE SPRINTS MET TASTBARE RESULTATEN

Een Scrum project organisatie werkt in cycli van 1-6 weken, een soort mini-projecten. Binnen Scrum heten deze cycli ‘sprints’. Aan het begin van elke sprint helpt de Product Owner als ‘voice of the customer’ om richting te geven. En aan het eind van elke sprint levert het Scrumteam een werkend (deel)product op, waarop de Product Owner feedback geeft. Zo realiseren Agile teams in korte opeenvolgende perioden concrete resultaten, leren ze over het product en het proces, en bepalen ze of ze een volgende sprint anders willen aanpakken.

HELDERE COMMUNICATIE OVER VOORTGANG EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

In Agile organisaties hebben het Scrum Team en de Scrum Master (en soms de Product Owner) op vaste momenten overleg. Aan het begin van een sprint bespreken ze bijvoorbeeld wie wat wanneer gaat doen. Er zijn ook daily stand-ups, korte dagelijkse besprekingen waarin het Scrumteam bespreekt wat ze die dag hebben gemaakt, wat ze morgen gaan maken en tegen welke obstakels ze zijn aangelopen. Aan het einde van een sprint levert het Scrumteam de resultaten op aan de Product Owner, die deze accepteert of afwijst. En via heldere lijsten, die voor iedereen zichtbaar zijn (ook voor medewerkers die niets met het project te maken hebben), blijft iedereen op de hoogte van de voortgang Zo komt de opdrachtgever nooit voor verrassingen te staan.

GEGARANDEERD EEN OPTIMAAL RESULTAAT

Kortom, met Scrum haal je optimale resultaten, door:

 • het zelf-georganiseerde Scrumteam van enthousiaste medewerkers die verantwoordelijkheid voelen
 • de nauwe betrokkenheid van de klant via de Product Owner
 • eerst datgene te ontwikkelen wat de meeste waarde toevoegt
 • de indeling in korte sprints, waardoor je tussentijds kunt bijsturen
 • de transparante communicatie over de voortgang

Zo garandeert Scrum dat het eindproduct ook precies is wat de opdrachtgever wil.

Maak een succes van elk project, samen met de ervaren projectmanagers van iPeople. Daarnaast leer je Agile werken volgens Scrum met de training Scrum Master Certified en de training Product Owner Certified.

Meer lezen over de theorie?

Je vindt de gehele Scrum theorie in de Scrum Body of Knowledge

iPeople ondersteunt, traint en coacht jou en de mensen met wie je werkt om Agile te werken volgens Scrum.