Hoe je grote projecten kunt organiseren met Scrum? SoS!

Steeds meer bedrijven interesseren zich voor het agile organiseren van projecten met Scrum. Tijdens de oriënterende fase krijg ik daardoor regelmatig de vraag wat de maximale grootte van een Scrum team is én of de grootte de maximale capaciteit van projecten beperkt.

Het korte antwoord daarop is ja en nee: er is een maximale grootte van een efficiënt zelfsturend Scrum team. Doordat een Scrum organisatie schaalbaar is heeft dit echter geen invloed op de maximale project capaciteit. Ook grote projecten kunnen worden georganiseerd met behulp van Scrum.

Een Scrum team is zelforganiserend

Een efficiënt en zelfsturend Scrum team bestaat idealiter uit 5 tot 8 teamleden. De teamleden zijn vaak generalistische specialisten die naast hun eigen expertise in staat zijn over de grenzen van hun eigen specialisme heen te kijken. Ze beschikken dus ook over de soft skills om zelfsturend samen te werken. Hadden de Magnificent Seven ooit als Scrum team kunnen fungeren?

De Chief PO bepaalt en de Scrum Master helpt

Uiteraard heeft een Scrum team van maximaal zo’n 8 leden een begrensde capaciteit. Het agile werken volgens scrum is echter schaalbaar door gebruik te maken van SoS. Dat betekent in dit geval niet help! maar: Scrum of Scrums. Een project organisatie waarbij meerdere Scrum teams parallel samenwerken aan een project. Elk van deze teams heeft een eigen Scrum Master en een Product Owner. Voor de afstemming van activiteiten is de communicatie tussen de teams een belangrijke verantwoordelijkheid en taak van de Chief Scrum Master die hiervoor dan ook regelmatig de Scrum of Scrums meeting organiseert.

Afhankelijk van de status en de behoefte van een project is de frequentie meerdere keren per week of wekelijks en is het de Product Owner, Scrum Master of een van de teamleden die hun team in de Convene Scrum of Scrum meeting vertegenwoordigen.

Hoe besluiten van het ene team mogelijkerwijs impact hebben op het andere team

Analoog aan de opzet van de Daily Standup meeting worden tijdens het begin van de Scrum of Scrums meeting door de vertegenwoordiger van elk team de volgende vragen beantwoord:

  1. waar heeft je team aan gewerkt sinds de laatste Scrum of Scrum meeting?
  2. wat zal je team afmaken tot de volgende Scrum of Scrum meeting?
  3. welke eventuele obstakels zijn er waar de andere teams bij kunnen helpen?
  4. welke besluiten zijn er in je team genomen die eventueel van invloed zijn op andere teams?

 

Waarna er, in tegenstelling tot de Daily standup meeting, al tijdens de Scrum of Scrums niet alleen afstemming is maar vaak ook al naar oplossingen wordt gezocht.

Van Scrum of Scrum naar alternatieve methoden

Net zoals een maximum aantal scrum teamleden is ook het aantal scrum teams in een Scrum of Scrums beperkt. Zodra er meer dan 10 teams binnen een Scrum of Scrums werken worden deze opgesplitst in scrum-of -scrum-of-scrums. Er zijn dan dus parallelle Scrum of Scrums . De coördinatie van een scrum-of-scrum-of-scrums kent zijn eigen uitdagingen. En omdat de Scrum of Scrums hier als tool (te) weinig houvast biedt zijn in de loop van de tijd voor de implementatie van grote projecten alternatieve methoden ontwikkeld. Hieronder SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale Scrum) en het Spotify-model.

Sommige van deze methoden zijn geschikt voor grote organisaties terwijl andere juist beter zijn voor de organisatie van grote projecten in kleinere ondernemingen. Daarnaast is een model als LeSS bijvoorbeeld meer een raamwerk van principes terwijl bijvoorbeeld SAFe bijna een volledige blueprint in detail beschrijft . Wat ze echter allemaal in de kern gemeen hebben is dat ze (scrum) teams gecoördineerd parallel laten samenwerken: Scrum of Scrums.

Analoog aan het schalen van projecten zijn ook programma’s, verzamelingen van gelijksoortige projecten, en portfolio’s, verzamelingen van programma’s goed te organiseren op de Scrum manier, meer daarover in een latere blog.

Samenvattend

Scrum teams zijn dus begrensd tot maximaal 10 leden per team maar Scrum projecten zijn te schalen door deze in te richten als pure Scrum of Scrums, SoS, of afhankelijk van de organisatie een van de varianten zoals hierboven aangestipt.